Wijkmanagement Helmond

Welkom bij Wijkmanagement Helmond

Voor wie is deze website:

In principe voor alle instanties die actief zijn in de wijken van Helmond op de gebieden van:

commercie, detailhandel, zorg, cultuur, onderwijs, sport en agrarisch/buitengebied

Het Wijkmanagement is van en voor bovengenoemde aandachtsgebieden/ trekkingsgerechtigden in Helmond. Dat betekent onder meer dat het geld dat via de belastingkas door alle bezitters/beheerders van niet-woningen wordt opgebracht, ook weer ten goede komt van die trekkingsgerechtigden.

Maar dit moet wel in georganiseerd verband gebeuren. Een flink deel van de wijken is al georganiseerd in winkeliersverenigingen of een onderwijs stichting etc.

De trekkingsgerechtigden krijgen het geld dat is opgebracht in hun werkgebied niet contant in handen. Dat zou immers vergruizing betekenen van het wijkfonds over een hele serie subfondsjes, terwijl we met het wijkfonds juist een wijk-brede aanpak voorstaan.

Het geld blijft in een centrale kas. Maar de trekkingsgerechtigden hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar rato van hun bijdrage aan de belastingkas. Zij kunnen plannen maken en aanvragen indienen ter hoogte van hun trekkingsrecht.

Deze website is een vindplaats voor uw mede trekkingsgerechtigden en waarmee u projecten kunt aanvragen en uitvoeren.

Het bestuur van WMH beslist over binnengekomen aanvragen waarbij dit stroomdiagram als richtlijn wordt gehanteerd

 

zie hier aanvraagformulier 

stroomdiagram, klik voor grotere afbeelding

Het laatste nieuws

voor wie, een korte uitleg

.

Meldt je nu aan voor de speciale Helmondse bestelservice pagina 

In welke wijk bent u actief?

Binnenstad Oost
Brandevoort
Brouwhuis
Dierdonk
Helmond Noord
Helmond Oost
Helmond West
Mierlo-Hout
Oranje buurt/ Warande
Rijpelberg
Stiphout
Suytkade

Met welke sector wilt u een samenwerking? Maak hieronder een keuze

Buitengebied

Commercie

Cultuur

Onderwijs

Overig

Retail

Sport

Zorg


Overzicht van trekkingsgerechtigden Samengesteld op basis van uw keuze

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring