Wijkmanagement Helmond

Welkom bij Wijkmanagement Helmond

Welkom bij Wijkmanagement Helmond.

Voor wie
Deze informatie is in principe belangrijk en van toepassing op alle instanties die actief zijn in de wijken van Helmond op de gebieden van: commercie, detailhandel, zorg, cultuur, onderwijs, sport en agrarisch/buitengebied

Het Wijkmanagement is van én voor bovengenoemde aandachtsgebieden/ trekkingsgerechtigden in de wijken van Helmond. De bedrijventerreinen en het centrum vallen daar niet onder.
Dat betekent onder meer dat het geld dat via de belastingkas door alle bezitters/beheerders van niet-woningen wordt opgebracht, ook weer ten goede komt van die trekkingsgerechtigden.

Dit dient wel in georganiseerd verband gebeuren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld winkeliersverenigingen of een onderwijs-stichting etc.

De trekkingsgerechtigden krijgen het geld dat is opgebracht in hun werkgebied niet contant in handen. Dat zou immers vergruizing betekenen van het wijkfonds over een hele serie subfondsjes, terwijl we met het wijkfonds juist een wijk-brede aanpak voorstaan.

Het geld blijft in een centrale kas. De trekkingsgerechtigden hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar rato van hun bijdrage aan de belastingkas. Zij kunnen plannen maken en aanvragen indienen ter hoogte van hun trekkingsrecht.

Deze website is een vindplaats voor uw mede trekkingsgerechtigden en een plek waar u projecten kunt aanvragen en uitvoeren.

De aanvraag dient 4 weken voor aanvang van de activiteit ingediend te zijn, voorzien van handtekening(en) medeaanvrager (s) én een begroting van de activiteit. Een getekende samenwerkingsovereenkomst is altijd verplicht wanneer er sprake is van samenwerking.

Volledige aanvragen (aanvraag, projectplan, begroting en samenwerkingsovereenkomst(en) worden besproken en beoordeeld tijdens de bestuursvergaderingen van WMH.

Deze vinden in 2024 plaats op:

8 februari (uiterste inzenddatum aanvraag 25 januari)
7 maart (uiterste inzenddatum aanvraag 22 februari)
4 april (uiterste inzenddatum aanvraag 21 maart)
16 mei
(uiterste inzenddatum aanvraag 2 mei)
13 juni (uiterste inzenddatum aanvraag 30 mei)
4 juli (uiterste inzenddatum aanvraag 20 juni)
5 september
(uiterste inzenddatum aanvraag 22 augustus)
3 oktober (uiterste inzenddatum aanvraag 19 september)
7 november (uiterste inzenddatum aanvraag 24 oktober)
12 december (uiterste inzenddatum aanvraag 28 november)

 

Het bestuur van WMH beslist over binnengekomen aanvragen waarbij onderstaand stroomdiagram als richtlijn wordt gehanteerd

 

zie hier aanvraagformulier 

stroomdiagram, klik voor grotere afbeelding

Het laatste nieuws

voor wie, een korte uitleg

.

 

In welke wijk bent u actief?

Binnenstad Oost
Brandevoort
Brouwhuis
Dierdonk
Helmond Noord
Helmond Oost
Helmond West
Mierlo-Hout
Oranje buurt/ Warande
Rijpelberg
Stiphout
Suytkade

Met welke sector wilt u een samenwerking? Maak hieronder een keuze

Buitengebied

Commercie

Cultuur

Onderwijs

Overig

Retail

Sport

Zorg


Overzicht van trekkingsgerechtigden Samengesteld op basis van uw keuze

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring