Wijkmanagement Helmond

Aanvraag procesStap 1: Stroomdiagram

Heb je gekeken in het stroomdiagram of je actie/evenement voldoet aan onze voorwaarden voor aanvraag van een bijdrage? Bij twijfel kun je vooraf contact opnemen met de wijkmanager.

Stap 2: Projectplan
Zorg voor een helder projectplan waarin minimaal staat wat je wil organiseren, wanneer het is, waarom je dit doet, wat het doel is, wie je wil bereiken, hoe pak je de communicatie aan, hoe zorg je dat Wijkmanagement Helmond meegenomen wordt in je externe communicatie, met wie ga je  samenwerken en hoe geef je die samenwerking vorm. Voor mogelijke samenwerkingspartners kun je een kijkje nemen onderaan deze pagina. Selecteer een wijk en sector en bedenk van te voren met wie je wil en kan samenwerken. Ga samen het gesprek aan. Sla het projectplan(netje) op als PDF, zodat je deze gemakkelijk kunt uploaden.

Stap 3: Samenwerkingsovereenkomst
Zorg dat je de samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk hebt ingevuld en ondertekend (je moet samenwerken met andere sectoren: we noemen dat dynamische verbindingen).
De ondertekening dient altijd te gebeuren door een tekenbevoegde (hoger leidinggevende).

Stap 4: Begroting
Zorg voor een goede begroting met een duidelijke uitgaven- en inkomstenkant. Er moet altijd sprake zijn van co-financiering. Geef aan waar/bij welke partijen je een bijdrage gevraagd hebt en geef aan wat is toegezegd.
Belangrijk: Natuurlijk zijn de Helmondse ondernemers loyaal aan elkaar. Daarom houden we de bestedingen binnen onze stad. Benodigdheden/mankracht voor je project, wordt betrokken/ingekocht bij Helmondse Ondernemers en instanties. Alleen afwijken hiervan indien het niet anders kan!

Let op: op de begroting dien je daarom duidelijk aan te geven bij de uitgavenkant bij wie/waar je bepaalde zaken huurt of inkoopt.

Stap 5: Je aanvraag indienen
Je aanvraag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit/evenement ingediend te zijn, voorzien van handtekening(en) mede-aanvrager(s) én een begroting van de activiteit. Een getekende samenwerkingsovereenkomst is altijd verplicht.

Volledige aanvragen (aanvraag, projectplan, begroting en samenwerkingsovereenkomst(en) worden besproken en beoordeeld tijdens de bestuursvergaderingen van WMH.
Let op de uiterste inzenddatum!

Aanvraag indienen

8 februari (uiterste inzenddatum aanvraag 25 januari)
7 maart (uiterste inzenddatum aanvraag 22 februari)
4 april (uiterste inzenddatum aanvraag 21 maart)
23 mei (uiterste inzenddatum aanvraag 10 mei)
13 juni (uiterste inzenddatum aanvraag 30 mei)
4 juli (uiterste inzenddatum aanvraag 20 juni)
5 september (uiterste inzenddatum aanvraag 22 augustus)
3 oktober (uiterste inzenddatum aanvraag 19 september)

Stap 6: Terugkoppeling
Nadat het bestuur van Wijkmanagement je aanvraag besproken heeft in haar vergadering en een besluit genomen heeft, ontvang je van de wijkmanager binnen één week bericht met de beslissing.

Indienen aanvraag

Stroomdiagram
Stroomdiagram

In welke wijk bent u actief?

Binnenstad Oost
Brandevoort
Brouwhuis
Dierdonk
Helmond Noord
Helmond Oost
Helmond West
Mierlo-Hout
Oranje buurt/ Warande
Rijpelberg
Stiphout
Suytkade

Met welke sector wilt u een samenwerking? Maak hieronder een keuze

Buitengebied

Commercie

Cultuur

Onderwijs

Overig

Retail

Sport

Zorg


Overzicht van trekkingsgerechtigden Samengesteld op basis van uw keuze

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring